Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.

Regulamin sklepu

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.torseed.pl jest prowadzony przez: Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Toruniu S.A., adres: ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń, NIP 879-20-91-091, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116797, wysokość kapitału zakładowego 1 349 250,00 zł kapitał został w całości wpłacony, zwaną dalej Sprzedawcą.

Kontakt: e-mail: torseed@torseed.pl

tel. + 48 56 658 48 00 fax. + 48 56 652 85 62 (koszt połączenia według stawek operatora).

Koordynator sklepu internetowego: tel. 501 046 567 (kontakt w godzinach 07.00 – 15.00 w dni robocze; koszt połączenia według stawek operatora).

tel. + 48 56 658 48 30

e-mail: hurtowniatorun@torseed.pl (Podany adres jest również adresem korespondencyjnym dla składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy).

Administrator strony internetowej:

tel. 519 339 605 (kontakt w godzinach 07.00 – 15.00 w dni robocze; koszt połączenia według stawek operatora).

e-mail: m.olesinska@torseed.pl

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty za zamówiony towar, ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie jest możliwe jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie checkbox’a i kliknięcie odpowiedniego przycisku.

 4. Kupującym środki ochrony roślin może być jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie opisane w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 455 ze zm.). Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków stanowi naruszenie regulaminu sklepu. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z potwierdzeniem pełnoletności oraz posiadania ważnego szkolenia, o którym mowa powyżej.

 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”).

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowa rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych oraz adresowych. W celu obsługi zakupów podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem.

7. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

8. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

9. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 3 dni roboczych w przypadku wyboru płatności za pobraniem, lub w przypadku wyboru płatności przelewem i szybkiej płatności w terminie 3 dni roboczych od daty wpłynięcia pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

10. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest poprawne wypełnienie danych firmy wraz z numerem NIP oraz wybranie odpowiedniej opcji w formularzu Danych kontaktowych.

11. Zamówienie jest realizowane na koszt Klienta zgodnie z cennikiem aktualnym dla TORSEED S.A. przez Pocztę Polską lub firmę kurierską FedEx.

Koszt dostawy:

• przesyłka kurierska do 10 kg 17,90 PLN; do 30 kg 23,00 PLN; do 60 kg 52,00 PLN; do 90 kg 78,00 PLN; do 900 kg 220 PLN,

• przesyłka kurierska za pobraniem do 10 kg 19,50 PLN; do 30 kg 26 PLN.

W przypadku zamówienia nasion i innych artykułów dostępnych w Sklepie powyżej 200 zł (po odliczeniu dotychczasowych rabatów) zamówienie zostanie dostarczone na koszt Sprzedawcy.

§ 2 Wymagania techniczne dotyczące sprzętu (środka porozumiewania się na odległość) i oprogramowania po stronie użytkownika (kupującego).

Do korzystania ze Sklepu wymagane jest: posiadanie dostępu do Internetu z poprawnie funkcjonującą i skonfigurowaną przeglądarką internetową umożliwiającą dostęp do stron WWW, adresu e-mail oraz innego oprogramowania wymaganego do korzystania ze Sklepu.

Dostęp do Sklepu możliwy jest na niżej wymienionych przeglądarkach internetowych:

a. Microsoft Internet Explorer wersja 8.X lub wyższa.

b. Mozilla Firefox wersja 3.6 lub wyższa

c. Google Chrome wersja 13.X lub wyższa

d. Opera wersja 10.X lub wyższa

e. Safari wersja 5.X lub wyższa.

Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu w celu osiągnięcia jego pełnej wydajności, może być konieczne włączenie przez Klienta w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java, Java Script, Flash oraz mechanizmu „Cookies”.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może wymagać spełnienia dodatkowych warunków technicznych, o czym Klient zostanie poinformowany przed skorzystaniem z nich.

§ 3 Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu internetowego Torseed S.A., prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie prawdziwych danych potrzebnych podczas rejestracji na stronie: www.torseed.pl. W celu obsługi zakupów podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych  jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego stanowi zawarcie umowy sprzedaży, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przesyłając automatycznie wiadomość drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Przesłana do Klienta specyfikacja zamówienia może zostać przez Klienta dodatkowo potwierdzona.

3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia Klienta.

4. Realizacja zamówień nietypowych odbywa się po uprzednich indywidualnych ustaleniach z klientem. Koszt kontaktu telefonicznego ze strony Klienta według stawek operatora. Przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z zapytaniami kierowanymi do Torseed S.A. (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Sklepu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Torseed S.A.  (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

§ 4 Płatności

1. Formą płatności obowiązującą w sklepie jest przelew bankowy, szybki przelew lub usługa "za pobraniem".

2. W przypadku wybrania formy płatności – Przelew bankowy ( czyli przedpłata). Pieniądze należy wpłacać na konto firmy: ING BANK S.A. 42 1050 1139 1000 0090 3044 2975. W sytuacji gdy pieniądze nie wpłyną w ciągu 7 dni od daty potwierdzania specyfikacji zamówienie zostanie anulowane. W takim przypadku pieniądze, które wpłynęły po upływie 7 dni, zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

§ 5 Sprzedawca ma prawo dysponować towarami znajdującymi się w sklepie: do zmiany cen towarów, wprowadzania lub wycofywanie towarów do oferty sklepu internetowego, wprowadzania lub wycofywanie akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia są każdorazowo realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

§ 6 Reklamacja i gwarancja

1. Wszystkie produkty, dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają wszelkie certyfikaty i zezwolenia umożliwiające ich obrót. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty odbioru towaru. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może odesłać lub dostarczyć towar na adres Sprzedawcy: Torseed Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Toruniu S.A., ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń. Proponujemy przesyłanie towaru przesyłką pocztową ekonomiczną.

3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji ustosunkuje się do niej i zwróci należności Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Kupujący nie będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem nie jest konsument, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

7. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

8. W przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. Część artykułów dostępnych w sklepie posiada gwarancję producenta. Warunki gwarancji reguluje druk gwarancji, zamieszczony przy opisie produktu. Zastosowanie mają także przepisy kodeksu cywilnego.

10. W celu obsługi reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem (nabywca towaru w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. W tym celu konsument powinien złożyć TORSEED S.A. w powyższym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przyjmowanie oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres pocztowy Torseed S.A. lub drogą elektroniczną na adres: hurtowniatorun@torseed.pl. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub drogą elektroniczną.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę o do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi konsument.

7. Jeżeli rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się na stronie www.torseed.pl, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu dokonywania zakupów, realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej. Natomiast dane osobowe osób zapisanych do Newslettera będą wykorzystywane w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera i marketingu, a także promocji produktów oferowanych przez Torseed S.A. Dane te nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Torseed Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Toruniu S.A.; Adres: ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń, NIP 879-20-91-091. Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział gospodarczy pod numerem KRS 0000116797. Wysokość kapitału zakładowego 1 349 250,00 zł. Kapitał został w całości wpłacony. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom, są również w należyty sposób chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), chyba że Klient wyrazi zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub innych mu zaproponowanych.

4. Do danych osobowych znajdujących się w bazie sklepu w celach niekomercyjnych mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów i dostaw towaru. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych firm w celach komercyjnych.

 

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych:

- Prawo do informacji o przetwarzaniu danych

- Prawo uzyskania kopii danych

- Prawo do sprostowania danych osobowych

- Prawo do usunięcia danych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania

- Prawo do przenoszenia danych

- Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

- Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych

- Prawo wycofania zgody

- Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta. Natomiast w innych sprawach dotyczących danych osobowych należy wysłać oświadczenie (e-mail) na adres rodosklep@torseed.pl lub formie pisemnej na adres Torseed S.A., ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń z dopiskiem „Sklep internetowy”. Oświadczenie powinno precyzyjnie określać czego dotyczy żądanie. Jeżeli Torseed S.A. nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane oświadczenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na oświadczenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Torseed S.A. poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

7. Jeżeli Klient umieszcza na stronie www.torseed.pl  jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

2. W przypadku umów w których kupującym nie jest konsument wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu zmienionego regulaminu. Sprzedawca zawiadomi Klienta będącego konsumentem o zmianie regulaminu pocztą elektroniczną, który ma możliwość akceptacji regulaminu lub odstąpienia do umowy. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Torseed S.A.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Torseed S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 35.

 2. Kontakt w sprawie danych osobowych: e-mail: rodosklep@torseed.pl.

 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji interesu prawnego, realizacji umów, przesyłania informacji i ofert handlowych oraz wykonywania zobowiązań Administratora na podstawie art.6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..

 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące dane: imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę, nazwa firmy, NIP, Regon, adres, telefony oraz adresy e-mail.

 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów i dostaw towaru. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych firm w celach komercyjnych.

 

6. Posiadają Państwo prawo do:

a) sprostowania danych;

b) usunięcia danych;

c) ograniczenia przetwarzania;

d) sprzeciwu wobec przetwarzania;

e) przenoszenia danych;

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..

 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. Zapewniamy, że dane osobowe są przechowywane z zachowaniem wszelakiej staranności i dbałości o ich bezpieczeństwo.

 

 

 

TORSEED – Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu