Rozumiem Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
Film o nas
Skontaktuj się z nami
masz pytanie? napisz do nas, a my tobie odpowiemy... „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez firmę Torseed S.A. zgodnie z przepisami RODO dostępna jest pod poniższym linkiem www.torseed.pl/o-firmie/klauzula-informacyjna. Użyj go w celu zapoznania się z jej treścią”

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 stycznia 2023r.

09-01-2023

Zarząd Torseed S.A. w Toruniu zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w Toruniu, w budynku LO I,    przy
ul. Zaułek Prosowy 1, w dniu 21 stycznia 2023r. (sobota), o godzinie 11:00
  następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do         podejmowania   uchwał oraz sporządzenie listy uczestników.
 4. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd:

        a) sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok rachunkowy,

        b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok rachunkowy.

 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok rachunkowy.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok rachunkowy,

b)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok rachunkowy,

c)        podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki za ubiegły rok rachunkowy,

d)      podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej za ubiegły rok rachunkowy,

e)      podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 2. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Zarząd Spółki

 

powrót

TORSEED – Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu